Nachádzate sa tu

Blahorečenie Matky Alfonzy Márie Eppingerovej

     V nedeľu 9. septembra 2018 bude vo francúzskom Štrasburgu blahorečená Matka Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka Kongregácií sestier Božského Vykupiteľa a Najsvätejšieho Spasiteľa, sestier ktoré pôsobia aj v našej farnosti.
     Naše sestričky nás od pondelka 3. septembra pozývajú k spoločnej modlitbe deviatnika počas modlitby posvätného ruženca o 16.00 hod., vždy pred večernou svätou omšou.
     Ďalšiu nedeľu 16. septembra bude vo farskom kostole o 16.30 hod. slávená ďakovná svätá omša ku cti blahoslavenej zakladateľky. Srdečne Vás pozývame k modlitbe a sláveniu spolu s našimi rehoľnými sestrami.

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2019 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk