Nachádzate sa tu

Podpora kostola a farnosti

V týchto zložitých časoch sa v naších kostoloch nekonajú verejné bohoslužby. Farnosť ostala od 23.12.2020 bez akýchkoľvek milodarov. Ak by ste chceli a mohli podporiť chod našich kostolov a farnosti, môžete tak urobiť na farský účet:

Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť Banská Bystrica-mesto

IBAN: SK96 0900 0000 0000 5018 0740

Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk