Nachádzate sa tu

Odpustky a pôst v čase ochorenia Covid-19

 • Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo.
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201030020 

 • Návšteva cintorínov a získavanie odpustkov za zomrelých – V čase zákazu vychádzania nie je možné navštíviť cintoríny. Svätý Otec František ustanovil novú možnosť získavania odpustkov. Odpustky, ktoré sme mohli získať od 1. do 8. novembra možno získať aj v iné dni v novembri, podľa ľubovoľného výberu, ak bude možné splniť podmienky:
  1.     svätá spoveď,
  2.     sväté prijímanie
  3.     návšteva cintorína a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Dokonca pre osoby, ktoré nemôžu vychádzať z domu je možnosť získať úplné odpustky tak, že:

 • vyššie uvedené podmienky splnia hneď ako to bude možné,
 • vo svojich domácnostiach sa duchovne spoja so všetkými veriacimi,
 • pomodlia sa pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie modlitby za zosnulých (ranné chvály alebo vešpery, sv. ruženec, korunku alebo iné modlitby za zosnulých, porozjímajú o nejakom evanjeliovom úryvku v liturgii za zosnulých alebo vykonajú skutok milosrdenstva a obetujú Bohu bolesti a útrapy vlastného života).

Ochrana osobných údajov(GDPR)

Copyright © 2021 Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica - mesto

Webadmin: bb.mesto [at] fara.sk